Kundalini Reiki

Kundalini Reiki nedir?

Kundalini reiki etkili ve sade ve bir şifalandırma sistemidir. Kundalini reiki sisteminin temeli vücuttaki çakraların ve şifa kanallarının açılmasıdır. Niyet ederek kendimize yada başkalarına şifa verme üzerine kuruludur.

Biz dünyamızın enerjisini kök çakradan ( 1. çakra ) vücudumuza alırız. Bu enerji ana enerji kanallarını ve tüm çakraları dolaşır ve tepe çakramızdan çıkar. Kundalini enerjisi kanalı kök çakradan başlar. Tepe çakrada biter. Kundali enerjisinin başlaması ile çakralar temizlenir ve enerji kanalları tam olarak açılır. Kundalini enerjisine kundalini ateşi de denilmektedir.

Kundalini Reiki nasıl çalışır?

Kundalini Reiki Ole Gabrielsen tarafından ortya çıkarılmıştır. Danimarkalı olan Ole Gabrielsen bir meditasyon ustasıdır. Master Kuthumi ile Ole Gabrielsen’in birlikte yaptıkları çalışmalar ile Kundalini Reiki tekniği ortaya çıkmıştır ve tüm dünyada büyük bir hızla yayılmaktadır.

Ole Gabrİelsen tarafından Kundalini Reiki sistemi basit ve kendi kendine gelişen bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Kundalini Reiki enerjisi; Reiki ve Kundalini enerjisinin birlikte çalıştığı bir sistemdir. Bu sistemde Reiki enerjisinin yumuşak ve ılımlı yönü kullanılmaktadır.

Vücudumuzdaki enerji kanallarının Kundalini Reiki ile güçlendirilmesiyle birlikte Reiki enerjisini daha yoğun olarak kendinize ve başkalarına iletmeniz mümkündür.

Kundalini Reiki eğitimi

Kundalini Reiki 1 eğitimini aldıktan sonra kendinize ve başkalarına kundalini ile şifa verebilirsiniz. Kundalini Reiki 2 ile uzaktaki birine de şifa iletebilirsiniz.

Kundalini Reiki 3 eğitimini aldıktan sonra Kundalini Reiki Master olursunuz ve Kundalini enerjisini öğrencilerinize uyumlamaya başlayabilirsiniz. Kundalini Reiki 3 uyumlaması size öğrencilerinize bu enerjiyi iletme ve onları uyumlama olanağı verir. Kundalini Reiki eğitimleri ve uyumlaması birebir olabileceği gibi uzaktan uyumlama ve eğitimde olabilir. Doğrudan veya uzaktan olmasında eğitim ve uyumlama kalitesinde hiçbir farklılık yoktur.