Gösteriliyor 4

Melek Nedir?

Melek Nedir? Melek çoğu dinde bilinen ve inanılan semavi varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Meleklerin asli görevleri Allah’a hizmet ve ibadet etmektir. Meleklere inancın bulunduğu her dinde melek kavramına farklı bir bakış açısı vardır. Her dinde farklı bir bakış açısı olduğu gibi meleklerle yaşamak konusunda da her inancın bakışı açısı farklıdır.

Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

Meleklerin özellikleri nelerdir? Nurani ve manevi varlıklardır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Özellikleri arasında bir anda en uzak mesafelere gitmek gibi doğa üstü güçlerde vardır. Evlenmek meleklerin özellikleri arasında değildir.

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir? Melekler nurdan yaratılmışlardır. İmtihana tabi olmadıklarından makamları değişmez. Sadece ilahi emirlere itaat ederler. Devamlı hayırlı işler yaparlar. Allah tarafından verilen emrin dışına kesinlikle çıkmazlar. Kötülük yetenekleri bulunmamaktadır. Meleklerin esas görevleri vardır. Bunlar Allah’a kulluk etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Meleklerin görevleri yaptıkları görev açısından bir kaç gruba ayrılır.