Reiki Sembollerinin Anlamları Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Reiki sembolleri evrensel enerjiye uyum sağlayan antenler olarak değerlendirilmektedir. Enerji, piramit ya da spiral gibi bazı şekillerden ya da bu şekillerle rezonans kuran dalgadan türetilmektedir. Sembolleri kullanarak şifaya ulaşma tekniği “sembolleştirilmiş şifa” olarak adlandırılmaktadır. Reiki’de güç sembolü “ellerdeki yıldırım”, zihinsel duygusal sembolü olan “tanrıça”, uzaklık sembolü olan “uzaktan şifa”, üstatlık sembolü olan “spritüel soyun taşıyıcısı” olmak üzere dört sembol bulunmaktadır.

Reiki Sembolleri

REIKI 1 . aşamada hiçbir sembol kullanılmaz ve sembollerle çalışılmaz.

REIKI 2. aşamanın 3 adet temel sembolü vardır bunlar;

1.Sembol: “Cho-Ku-Rei

Güç arttırıcı bir semboldür. Reiki enerjisinin gücünü arttırır. Anlamı “Evrenin bütün gücünü şimdi buraya koy “ demektir. Başlangıç sembolü olduğu ve diğer tüm sembolleri harekete geçirdiği için çalışmayı başlatan düğmedir.Reikinin enerjisini arttırmak ve şifa enerjisini belirli bir bölgeye odaklamak için kullanılır.Negatif enerjiden arınmamızı sağlar ve pozitif enerji alanı oluşturur.Sembolün çalışması için doğru yönde ve şekilde çizim yapıldıktan sonra 3 kere “Cho-Ku-Rei” mantrası söylenir.

2.Sembol.: “Sei-He-Ki”

Mental bir semboldür.Bu sembolle ruhsal, duygusal ve bu durumlardan kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar şifa verilmesinde kullanılır. Aynı zamanda bilinçaltına pozitif mesaj yerleştilmesinde de bu sembol kullanılır. Egoyu azaltarak kişilerde uyum sağlar. Beyin içindeki enerjiyi dengeler, barış ve uyum getirir. Duygusal kaynaklı tüm problemlerde, utangaçlık duygusunun ortadan kaldırılmasında, unutkanlık ve istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada bu sembol kullanılır. Ayrıca geçmişimizden getirdiğimiz negatif ruhsal şartlandırmalardan da bu sembolle kurtulabilir. Sinir, korku, depresyon, kızgınlık öfke, kıskançlık, kendini kötü hissetme, korkular, alkolizm, sigara bağımlılığı , aşırı yeme veya yememe gibi zihinsel ve duygusal problemlerin giderilmesinde de etkilidir. Karşınızdaki insandan negatif enerji aldığınızı hissediyorsanız, o kişi ile aranıza “Sei-He-Ki” sembolü çizerseniz o kişinin olumsuz enerjinizden etkilenmezsiniz ve böylece kendinizi koruma altına almış olursunuz. Bunun dışında kristallerinizi bu sembolle temizleyebilir ve kullandığınız ilaçların yan tesirlerinden korunabilirsiniz. Bunun için Reiki 2’ye inisiye olmuş olmanız ve sembolü doğru kullanmanız yeterlidir. Bu sembolü yiyecek ve içeceklerinizin üzerine çizer ve yüksek şifa dilerseniz size yardımcı olacaktır. Bu sembol ruhsal bedende çalışır ve şifa verilmesine yardımcı olur ve niyetimize daha iyi odaklanmamızı sağlar.

3.Sembol: Hon-Sha-Ze-Sho-Nen

Reiki’yi tamamen anlamak için ikinci basamak olan “Okuden”i çok iyi anlam gerekir.Bu sembol Reiki’yi uzaktan göndermek için kullanılır. Bu sembol zamandan ve mekandan bağımsız olarak çalışır. Uzaktaki kişiye, geçmiş veya gelecek zamana şifa enerjisi göndermemizi sağlar. Sembolün anlamı “ Ne geçmiş, ne bugün, ne gelecek” anlamını taşır. Diğer bir anlamı ise; “benim ve senin içindeki yüksek benlik, uyum ve barışı yükseltmek için bir olsun” dur. Reiki enerjisini dünyanın her bir yerine gönderebileceğimiz gibi, geçmiş ve gelecek yaşamımıza da gönderebiliriz. Bu sembol dokunarak şifa veremediğimiz , fiziksel ve zamansal olarak ulaşamadığımız durumlarda kullanılır.Kişiyi gözümüzün önünde imgeleyerek ve ya o şahsın fotoğrafına bakarak enerji gönderebiliriz. Gelecekte yapılacak önemli bir iş için o zamana önceden Reiki gönderilebilir. Gönderildiği tarih geldiğinde , gönderilen kişinin çevresini Reiki enerjisi sarıp sarmalar. Aynı şekilde geçmişte başımızdan geçmiş kötü bir olayın bilinçaltımıza yerleşmiş kötü etkilerini azaltmak için de , olayın geçtiği geçmiş zamana Reiki gönderilebilir. Tabii ki yaşanılan olan yok olmaz ancak bizde bıraktığı derin izler ortadan kaldırılabilir. Böylece karma temizlemesi yapılabilir.Tüm bunlar 3.sembolle gerçekleşir. Uzaktan şifa gönderirken sevgi ve ışık göndermek, sağlıklı ve iyi olduğunu düşünmek, dua etmek gibi yöntemler kullanılır.

REIKI 3 . aşamada geleneksel Usui Usta sembolü olan “Dai-Ko-Myo”dan başka bazı ekollerde Tibet Usta sembolü olan “Raku” sembolü de öğretilir.Bayan Takata “Raku” sembolünü kullanmamıştır. Kullanılan ekollerde her ikisi de uyumlama sürecinde kullanılır fakat yalnızca bir tanesinin şifada işlemi vardır. Reiki 3’teki her şey uyulmamaya götürür, semboller de bunun bir parçasıdır.

Master Sembolü : “Dai Ki Myo”

Son basamak olan “Shinpiden” ise gizem, sır öğretisidir. Reiki master‘ı olmak ve sistemi öğrenmeye başlamak için ilk adımdır. Bu aşamada , başkalarına el verme öğrenilir. Aynı zamanda daha evvelki aşamada öğrenilen diğer 3 sembolün tamamlayıcısıdır. “Dai-Ko-Myo”, hem şifada hem de Reiki uyumlamalarının aktarımında kullanılır. Yaratan katından gelen titreşimleri taşıdığı için etkisi çok güçlüdür. Kişinin benliğindek Ki ile Tanrısal Ki bu sembolün yardımıyla birleştirilir.Kişi evrensel bir bütünün parçası olduğunu hisseder, kendini kısıtlayan düşüncelerden, duygulardan ve egosundan tamamen ayrılır.Ustalık sembolü çalışmlarda yalnız başına kullanılacak kadar güçlüdür.Tabii ki ihtiyaç duyulduğunda tüm semboller beraber kullanılır.Dikkat edilecek husus semboller arasındaki büyükten küçüğe ilkesi uygulanmalı ve önce “Dai-Ko-Myo” kullanılmalıdır. Bu sembolü, biri Geleneksel diğeri de modern yöntemde kullanılan ve vs birbirinden oldukça farklı çizilen iki versiyonu olması bakımından özeldir.

Uyumlamada kullanılan RAKU Sembolü;

Çok eski bir Sanskrit (eski Hint dili) yazıttan bulunmuştur. Parlayan ve düşen bir yıldırımı, ateşi ifade eder. El verme ve uyumlama sırasında öğrenciden çıkan negatif enerjiyi , öğretmen vasıtası ile yere akıtmaya, topraklamaya ve öğrencide karmik temizleme yapılmasına yardım eder. Uyulmama sonunda öğrencisi ile öğretmenin “Dai Ko Myo” ile birleştirilmiş enerji bedenleri Raku ile ayrılır. Sadece uyumlamada kullanılıp, şifa çalışmalarında kesin olarak kullanılamaz. Allah’ın yaratma gücünün bir şimşek hızı ile bedene inişini simgeler. “Parlayan şimşek ateşi besler” anlamındadır.

 

Umarım yazımızda reiki sembollerinin anlamları nedir ve nasıl kullanılır sorusuna cevap bulabilmişsinizdir. Bir önceki yazımda reiki nasıl yapılır konusunda sizlere bilgi vermiştim. Bir sonraki yazımda Reiki ile tedavi nasıl yapılır hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Reiki sembolleri nedir yazımı da keyifle okumanız dileklerimle…