Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Melekler nurdan yaratılmışlardır. İmtihana tabi olmadıklarından makamları değişmez. Sadece ilahi emirlere itaat ederler. Devamlı hayırlı işler yaparlar. Allah tarafından verilen emrin dışına kesinlikle çıkmazlar. Kötülük yetenekleri bulunmamaktadır. Meleklerin esas görevleri vardır. Bunlar Allah’a kulluk etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Meleklerin görevleri yaptıkları görev açısından bir kaç gruba ayrılır.

Bununla birlikte melekler;

Allah’a tüm vakitlerde şükran ve övgüde bulunmak, tüm yanlış ve eksik mülahazadan tenzih etmek ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde yüceltmekle görevlidirler.

Peygamber olarak Allah’ın seçtiği kullarına vahiy getirmekle görevlidirler.

Tüm insanların doğru yola girmesi için dua etmekle görevlidirler.

Peygamberlere salat ve selam getirmekle görevlidirler.

Peygamberlere ve inananlara manevi bir güçle destek olmak, onları üzüntülü ve sıkıntılı zamanlarında ferahlatmak, inkârcıları ise zora sokmakla görevlidirler.

İnsanı koruyanlar olarak bir nevi insanlara hizmet etmekle görevlidirler.

İnsanların yaptığı bütün davranışları kaydetmekle görevlidirler.

İnsanların doğduğu ve öldüğü zamanlarda görevlidirler.

Kainatla ilgili yapılacak tüm işlerde görevlidirler.

İlahi cezaların uygulanmasında görevlidirler.

Melekler dünyadaki manevi ve maddi tüm işlerde görevlidirler. Meleklerin görevleri yaptıkları görev açısından bir kaç gruba ayrılır. Daima insanla beraber bulunan melekler vardır. Bunların görevleri, insanların sevaplarını ve günahlarını yazmaktır. Ölümden sonra, kabirde sorguyla görevli melekler, Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler, Cehennemde görevli melekler, Cennette görevli melekler, Allah’a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler bulunmaktadır.

Umarım yazımızda meleklerin görevleri nelerdir sorusuna cevap bulabilmişsinizdir. Bir önceki yazımda meleklerin özellikleri nelerdir konusunda sizlere bilgi vermiştim. Bir sonraki yazımda Melek Kartlarının Anlamları Nedir ve Nasıl Bakılır hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Melek Kartlarının Anlamları Nedir ve Nasıl Bakılır yazımı da keyifle okumanız dileklerimle…